Biuletyn Rady Osiedla "ECHO MURANOWA"

W czerwcu 2012 roku, ukazał się pierwszy numer biuletynu Rady Osiedla  "Echo Muranowa", w sierpniu oddaliśmy w Państwa ręce drugi numer a w październiku trzeci. Z okazji Dni Śródmieścia 2013, ukazało się Wydanie Specjalne. Można je było otrzymać 31 sierpnia oraz 1 września na naszym stoisku. Wszyscy zainteresowani mogą otrzymać Biuletyn w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Nowolipie 9/11, w ADK 1 przy ul. Dzielnej 10A a także w niektórych punktach handlowych na naszym osiedlu. Zespół redakcyjny Rady Osiedla ma nadzieję, że ostatni numer spotkał się z podobnym jak poprzednie zainteresowaniem mieszkańców naszego osiedla. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Muranowa, Zarządy Wspólnot oraz organizacje społeczne i kulturalne do współredagowania naszego biuletynu.  Prosimy o propozycje tematów, ciekawe zdjęcia, zapowiedzi imprez kulturalnych i społecznych oraz o ciekawostki z życia naszego Osiedla. Chcielibyśmy, aby nasza gazetka była nie tylko informatorem ale też rzeczywistym głosem mieszkańców Muranowa.

 

 

 

Aktualności


Proponowane zmiany Statutu Dzielnicy Śródmieście


Informacja UD w sprawie parkowania na ul. EdelmanaOŚWIADCZENIE ŚRÓDMIEJSKICH RAD OSIEDLI

26 lutego w siedzibie naszej rady zebrali się przewodniczący oraz przewodniczący zarządów śródmiejskich rad osiedli.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele 5 rad osiedli. Wobec nieskuteczności działania rad osiedli spowodowanych ignorowaniem rad jako jednostek samorządu terytorialnego reprezentujących lokalne społeczności zebrani uchwalili 

oświadczenie

Problem parkowania wokół MHŻP i okolicy zgromadził w SP 210 ponad 40 mieszkańców z ulic M.Edelmana (d.Lewartowskiego), Karmelickiej, Zamenhofa, Anielewicza, Dubois i sąsiednich. Zarząd Dzielnicy reprezentowali zastępcy Burmistrza - Magdalena Rogozińska, Wojciech Matyjasiak i Miłosz Sałagan a Radę Dzielnicy radny Michał Sas. Ponadto ZTP reprezentowali -Dyrektor Arkadiusz Łapkiewicz, Z-ca Dyrektora Paweł Kołodziejski oraz Kierownik Zespołu ds. Dróg Stanisław Groszkowski. Obecny był również przedstawiciel Komendy Rejonowej Policji Z ul. Dzielnej. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady i Zarządu Osiedla Muranów.
W czasie żywej dyskusji mieszkańcy zgłosili szereg uwag do realizowanego projektu remontu ul. M.Edelmana, usytuowania parkingów, sposobu parkowania i ograniczenia ruchu autokarów. Uzgodniono, że najbliższe wspólnoty i zainteresowani mieszkańcy złożą na piśmie swoje uwagi i propozycje zarówno do Zarządu Dzielnicy a także do wiadomości lub zaopiniowania do Rady Osiedla w terminie nie później niż do 20 marca 2018 r. 
Dyrekcja ZTP i przedstawiciele Zarządu Dzielnicy obiecali, że postarają się zrealizować te propozycje i pomysły, które nie spowodują opóźnienia w realizacji tej inwestycji.

VI POSIEDZENIE RADY OSIEDLA

W dniu 24 marca odbyło się VI posiedzenie Rady Osiedla, w którym udział wzięło 8 członków rady. Między innymi podjęto uchwałę o negatywnym zaopiniowaniu wniosku Sp-ni Mieszkaniowej DEMBUD w sprawie wycinki 12 drzew przy ulicy Słonimskiego 15, 17 i 19.
 XXVII Sesja Rady Dzielnicy Śródmieście

Informujemy, że w dniu 30 listopada 2016 roku odbyła się 27 Sesji Rady Dzielnicy . Na sesji tej m.in. zatwierdzona została nazwa naszego osiedla - OSIEDLE MURANÓW. Na sesji zostały również odczytane 4 interpelacje naszej Rady (zgodnie z Uchwałami RO nr 8, 9, 10 oraz 12).

Uchwała Nr 206/27/2016 w sprawie zatwierdzenia nazwy osiedla oraz środka identyfikacji wizualnej


Uchwała Nr 188 Rady Dzielnicy
w sprawie ważności wyborówUchwała Nr 174/23/2016 Rady Dzielnicy
- dot. protestów wyborczych -
Będzie Skwer Szpitala Ewangelickiego
Po ponad 2 latach zabiegów w Radzie Dzielnicy i Radzie Miasta, Zarząd Osiedla otrzymał z Biura Kultury Urzędu Miasta następującą informację:

Teraz jako nowa Rada będziemy domagać się od  ZGN rozpoczęcia rewitalizacji Skweru wraz z budową sugerowanego przez mieszkańców placu  zabaw dla dzieci.


Publikujemy znowelizowany Statut rad osiedli w Śródmieściu przyjęty na sesji Rady Dzielnicy 10 marca 2016 r. - STATUT


Projekt rewitalizacji skweru
na tyłach Nowolipia 9/11
"im. Szpitala Ewangelickiego"