Zieleń na Muranowie, w Warszawie, w Polsce

Strona dotycząca zieleni -
opinie Rady Osiedla, pisma, artykuły w prasie

 

ZIELONE ŚRÓDMIEŚCIE

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Was na pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach „Zielonego Śródmieścia”!

Czwartek 8.02.2018 r.
„Warsztat Warszawski”
pl. Konstytucji 4
godz. 15:00 – 17:00


Tematem przewodnim spotkania będzie dobór roślin i aranżacja przestrzeni ogrodowej. Punktem głównym spotkania będzie wystąpienie Pana Witolda Czuksanowa, który opowie nam możliwie najwięcej na temat niskich roślin kwitnących. Ta grupa roślin może być bardzo istotnym czynnikiem w kształtowaniu kompozycji ogrodu, ponieważ ze względu na zróżnicowanie terenów wytypowanych do programu, uzyskanie pełnego efektu kwitnienia w poszczególnych ogródkach z różnym nasłonecznieniem, będzie łatwiejsze. Pan Witold Czuksanow jest naszym ekspertem w tej dziedzinie. Autor wielu publikacji w zakresie ogrodnictwa oraz wielu programów telewizyjnych, jest twórcą jeszcze jednego wydarzenia, które wydaje się być zbieżne z inicjatywą Mieszkańców Śródmieścia. Od kilku lat prowadzi w różnych miastach akcję „Polska w kwiatach”, która ma charakter jednodniowej imprezy, podczas której mieszkańcy m.in. wspólnie sadzą kwiaty.

Program „Zielone Śródmieście” powstał z inicjatywy mieszkańców. To oni mają decydować, jakie rośliny będą posadzone w ich najbliższym otoczeniu. Nie oznacza to, że nie mogą im w tym doradzać eksperci. O tym jak sadzić, co sadzić, i jak zaprojektować swój ogród – będzie można dowiedzieć się na warsztatach organizowanych w ramach programu. Nie zapominajmy przecież, że główną atrakcją tego programu jest konkurs i możliwość wygrania nagrody. Warto więc uzbroić się w wiedzę. Cykl warsztatów w ramach programu „Zielone Śródmieście” obejmuje 3 wydarzenia. Pod czas tych spotkań omówimy 3 podstawowe zagadnienia ogrodnicze, czyli: dobór roślin, sztuka ogrodnicza oraz projektowanie ogrodu. Na spotkaniach tych będzie prezentowana też mapa z wykazem terenów dostępnych do programu, będzie można zgłosić swoje uczestnictwo oraz porozmawiać z Koordynatorem i członkami Zespołu.


Uchwała RO ws zieleni na Muranowie 
Stanowisko dotyczące zieleni
 
Dziś drzewa wycina się gdy ludzie nie widzą
Wniosek dot. wycinki z dnia 19.06.2015 - Skwer im. WPS
Wniosek dot. wycinki z dnia 14.07.2015 - Niska
Odpowiedź na wnioski z dnia 19.06.2015, oraz z dn. 14.07.2015
Wniosek dot. wycinki z dnia 20.07.2015 - Pawia
Odpowiedź na wniosek z dnia 20.07.2015
Wniosek nr 1/2016  wniosek o przekazywaniu radzie planów dot. zmian w zieleni
"Dembud" - wniosek o zgodę na wycinkę drzew   -   zdjęcia drzew
Wniosek dot. wycinki drzew - Szkoła Poligraficzna - Stawki 14
Uchwała Nr 30 ws. wycinki - Stawki_14
Zgoda właścicielska - Stawki 14
Wniosek dot. wycinki z dn. 25.01.2018 - ul. Nowolipki
Uchwała Nr 33 ws wycinki - Nowolipki
Wniosek dot. wycinki drzew - Zespół szkół Ekonomicznych - Stawki 10
Uchwała Nr 32 ws. wycinki - Stawki 10