Pliki do pobrania

  1. Statut Rady Osiedla Muranów - wersja z 2011 r.
  2.

Statut Rady Osiedla Muranów - wersja aktualna (2016 r.)

  3.

Biuletyn Rady Osiedla Nr 1

  4.

Biuletyn Rady Osiedla Nr 2

  5.

Biuletyn Rady Osiedla Nr 3

  6.

Biuletyn Rady Osiedla Nr 4

  7.

Debata: Warszawa obywatelska (mp.3)