Uchwały RO

 

 

archiwalne uchwały z lat: 2011 - 2013
archiwalne uchwały z roku 2014
Nr-rok W sprawie
1-2016 W sprawie wyboru przewodniczacego Rady Osiedla
2-2016 W sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego RO
3-2016 W sprawie wyboru wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zarządu
4-2016 W sprawie wyboru ilości członków Zarządu
5-2016 W sprawie wyboru członków Zarządu
6-2016 W sprawie środków identyfikacji wizualnej z uzasadnieniem
7-2016 W sprawie nadania nazwy Skwer Szpitala Ewangelickiego
8-2016 W sprawie wystąpienia z interpelacją do Zarządu Dzielnicy
9-2016 W sprawie wystąpienia z interpelacją do Zarządu Dzielnicy
10-2016 W sprawie wystąpienia z interepacją do Zarządu Dzielnicy
11-2016 W sprawie organizacji świątecznej imprezy dla mieszkańców
12-2016 W sprawie wystąpienia z interpelacją do Zarządu Dzielnicy
St. 1-2016 W sprawie koncepcji parkowania samochodów
Wn. 1-2016 Wniosek do Zarządu Dzielnicy dot. zieleni na Muranowie
13-2016 W sprawie Wniosku nr 1 Rady Osiedla dot. zmian w zieleni
14-2016 W sprawie uchwał RO ( nr. 8, 9, 10, 12)
15-2017 W sprawie parkowania na Muranowie oraz w spr. wykonywania nadzoru właścicielskiego przez ZGN
  Odpowiedź na Interpelcje z Uchwały Nr 15/2017
16-2017 W sprawie rewitalizacji podwórka Nowolipie 9/11, Karmelicka 2, 2A, 2B oraz Solidarności 78 i 78A
  Zapytanie z Uchwały Nr 16
  Odpowiedź Burmistrza na zapytanie z Uchwały Nr 16
17-2017 W sprawie Wniosku dot. zmiany lokalizacji ścieżki rowerowej na Skwerze Willy Brandta
  Wniosek dot. ścieżki rowerowej - Skwer Willy Brandta
  Odpowiedź na Wniosek z Uchwały Nr 17/2017
18-2017 W sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Radzie Osiedla
19-2017 W sprawie wniosku SM DEMBUD dot. wycinki drzew
20-2017 W sprawie wniosku SCS Aktywna Warszawa dot. wycinki
21-2017 W sprawie wystąpienia do Zarządu Dzielnicy w sprawie remontu podwórka
22-2017 W sprawie wystąpienia do Zarządu Dzielnicy o wydanie opinii w sprawie wniosku ZTP dot. wycinki drzew na Skwerze W. Brandta
23-2017 W sprawie wniosku SM Muranów dot. wycinki drzew
24-2017 W sprawie wystąpienia do Rady Dzielnicy o nadanie nazwy Skwer Szpitala Ewangelickiego
25-2017 W sprawie wystąpienia do ZGN - dotyczącego placu między budynkami Nowolipie 6 i 7A („Casa Dell Murano”)
26-2017 W sprawie przyłączenia się Rady Osiedla i promocji inicjatywy lokalnej pn. Program Partnerstwa dla Muranowa
St. 2-2017 W sprawie poparcia przez Radę Osiedla inicjatywy Stacji Muranów pn. DRZEWA PAMIĘCI
27-2017 W sprawie wycinki drzew przy Inflanckiej 8 (Centrum Sportu)
28-2018 W sprawie upoważnienia Zarządu do występowania w imieniu Rady i mieszkańców ...   - problem parkowania na terenie Osiedla
29-2018 W sprawie rozpisania konkursu profilowanego: lokal na sklep warzywny
30-2018 W sprawie wniosku o zaopiniowanie wycinki 16 drzew - Stawki 14
31-2018 W sprawie uruchomienia w siedzibie Rady Osiedla Galerii Artystycznej
pn. GALERIA W RADZIE
32-2018 W sprawie wniosku o zaopiniowanie wycinki drzew - Stawki 10
33-2018 W sprawie wniosku o zaopiniowanie wycinki drzew - Nowolipki
34-2018 W sprawie Stacji: Metro Muranów
  Odpowiedź w sprawie Stacji: Metro Muranów
35-2018 W sprawie nadania nazwy Szpitala Ewangelickiego
  Odpowiedź dot. Uchwały Nr 35-2018
36-2018 W sprawie stanowiska rady dotyczącego inicjatywy mieszkańców nadania nazwy placykowi między posesjami Nowolipie 6 i 7A - Forum Muranów
37-2018 W sprawie przyjęcia stanowiska rady popierającego
OŚWIADCZENIE przedstawicieli 8 rad osiedli w Dzielnicy Śródmieście
przyjęte na spotkaniu w dniu 26 marca 2018
Informacja UD Informacja UD w sprawie parkowania na ul. Edelmana
38-2018 W sprawie poparcia Petycji
39-2018 W sprawie wycinki na ul. Zamenhofa
40-2018 W sprawie Uhonorowania Samorządów
41-2018 W sprawie nadania nazwy Dziewcząt z Nowolipek
42-2018 Dotycząca Interpelacji
  Interpelacja z Uchwały 42 - remonty
  Odpowiedź na Interpelację + korespondencja
43-2018 W sprawie zieleni
  Interpelacja dot. zieleni
  Odpowiedź ZGN , odpowiedź Zarządu Zieleni
44-2018 Dotycząca organizacji ruchu - Zamenhofa 10 i 10A
45-2018 Dotycząca remontu podwórka Zamenhofa 10 i 10A
46-2019 W sprawie złożenia 4 interpelacji
  Interpelacje z Uchwały 46
  Odpowiedź na Interpelacje (z Uchwały Nr 46)
47-2019 W sprawie utworzenia Związku Rad Osiedli
48-2019 W sprawie nadania nazwy: Skwer im. Szpitala Ewangelickiego
49-2019 W sprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Anielewicza i Karmelickiej
50-2019 W sprawie znakowania drzew przeznaczonych do wycinki
   Wniosek dot. Uchwały 50-2019
51-2019 W sprawie nowelizacji statutów
52-2019 W sprawie poparcia dla Burmistrza
53-2019 W sprawie opinii dotyczącej wycinki drzewa na placyku przy ul. Pawiej
54-2019 W sprawie - wycinka drzew Stawki
55-2019 W sprawie - wycinka SP 210
56-2019 W sprawie - wycinka drzew
57-2019 W sprawie - wycinka drzew
58-2019 W sprawie - parkowanie przed MHŻP
  Odpowiedź dot. Uchwały Nr 58
59-2019 W sprawie dokończenia remontów muranowskich podwórek
60-2019 W sprawie - Skwer Szpitala Ewangelickiego
61-2019 W sprawie inwentaryzacji drzew zarażonych jemiołą i usuwania jej
  Odpowiedź dot. Uchwały Nr 61
62-2019 W sprawie jeży
  Odpowiedź dot. Uchwały Nr 62
63-2019 W sprawie ścieżek rowerowych
   
01-2020 W sprawie organizacji ruchu na terenie wewnętrznym - Dzielna 5
02-2020 W sprawie wycinki na ul. Stawki 2
03-2020 W sprawie wygaszenia mandatów w RO
- Uchwała Rady Dzielnicy w sprawie wygaszenia mandatów w RO
-