Nasze interwencje
(pisma otwierają się w nowych oknach)

 1. Pismo do Burmistrza - Lokalny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Muranowa
 2. Pismo od KSP do Burmistrza w sprawie przejścia dla pieszych przy kinie Muranów
 3. Pismo do Zarządu Dzielnicy dot. rozbiórki pracowni i niszczenia rzeźb - Stawki 1A
 4. Odpowiedź Burmistrza dot. wyburzenia pracowni przy ul. Stawki 1A
 5. Skarga do Prezydent Warszawy dot. wyburzenia pracowni przy ul. Stawki 1A
 6. Odpowiedź Burmistrza na Interpelację Radnego Aszyka, dot. wyburzenia pracowni
 7. Pismo ZTP do ZDM, dot. stojaków rowerowych oraz koszy na śmieci
 8. Pismo do ZTP dot. artykułu w Gazecie Stołecznej
 9. Odpowiedź ZTP na pismo dot. artykułu w Gazecie Stołecznej
10. Stanowisko Komisji Ładu Przestrzennego ws parkowania w rejonie MHŻP
11. Pismo ws zakazu ruchu dla poj. powyżej 3,5 T w okolicy MHŻP
12. Odpowiedź na wniosek Rady Osiedla ws oświetlenia Andersa
13. Wystąpienie rad ws powiększenia wybiegu dla psów (przy Ogrodzie Krasińskich)
14. Odpowiedź ZTP dotycząca powiększenia wybiegu dla psów
15. Wystąpienie ws parkowania przy ul. Lewartowskiego 12
16. Odpowiedź ZTP ws parkowania przy Lewartowskiego
17. Wniosek ws nadania nazwy skweru (podwórko przy Nowolipie 9/11)
18. Pismo do Komisji Ładu Przestrzennego  ws skweru - Nowolipie 9/11
19. Stanowisko Rady Dzielnicy ws Skweru im. Szpitala Ewangelickiego
20. Pismo do ZTP ws ławek na Dzikiej
21. Pismo ws ławek do SM i Policji
22. Odpowiedź ZTP ws ławek na Dzikiej (k. Biedronki)
23. Pismo do MHŻP ws upamiętnienia: "Ratującym-Ocaleni"
24. Odpowiedź MHŻP - "Ratującym-Ocaleni"
25. Interpelacja dot. ZGN
26. Interpelacja - zapytania do Zarządu Dzielnicy
27. Interpelacja dot.  "dzikiego" parkowania samochodów na terenie Osiedla
28. Interpelacja dot.  parkowania autokarów wokół MHŻP   zdjęcia
29. Interpelacja dot. remontów na Muranowie
30. Odpowiedź na Interpelację + korespondencja
31. Interpelacja dot. zieleni na Muranowie
32. Odpowiedź ZGN , odpowiedź Zarządu Zieleni