Ogłoszenia

 

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców

Porady udzielane są w trakcie środowych dyżurów, w godzinach 18.00 -20.00, w siedzibie rady przy ul. Nowolipie 9/11 - po wcześniejszym, mailowym uzgodnieniu terminu.

Ogłoszenia Urzędu Dzielnicy Śródmieście
m. st. Warszawy


INFORMACJE O RADACH OSIEDLI na stronie Urzędu Dzielnicy


Z dniem 19.04.2017 Rada Dzielnicy Uchwałą 253/33/2017 wygasiła mandat Jarosława Mazanka-Rewekant z powodu jego rezygnacji z członkostwa w radzie.

 

Do oddania pluszaki