Archiwum

Otwarcie sezonu ogrodniczego w Śródmieściu.

Szanowni Mieszkańcy,

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy oraz Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Śródmieście zapraszają serdecznie na wydarzenie otwierające dla naszych mieszkańców sezon ogrodniczy w Śródmieściu Warszawy oraz nabór do kolejnej edycji programu Zielone Śródmieście. W dniu 21.03.2019 r. na skwerze u zbiegu ulic Zamenhofa i Anielewicza o godzinie 10:00 odbędzie się briefing prasowy oraz wspólne sadzenie roślin z mieszkańcami. Będziemy zachęcać do udziału w programie i przedstawiać jego założenia.Przesunięcie terminu zgłaszania uwag
do
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
18 marca IMPREZA DLA SĄSIADÓW
Rada Osiedla, jako jeden ze współorganizatorów zaprasza na imprezę sąsiedzką pn.
PRZEPIS NA MURANÓW


XXIX SESJA RADY DZIELNICY
Informujemy, że obrady 29 Sesji Rady Dzielnicy odbyły się w dniu 23 stycznia 2017 roku o godz. 16,30 w Sali Rady przy ul. Nowogrodzkiej 43.
Porządek przewidywał m.in. głosowanie nad następującymi projektami uchwał zgłoszonymi przez Zarząd Dzielnicy:

- Projekt Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 8/2016 Rady Osiedla nr I w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wystąpienia z interpelacją do Zarządu Dzielnicy Śródmieście dotyczącą terminu realizacji rewitalizacji i zagospodarowania placu między posesjami Karmelicka 2, 2A, 2B, Nowolipie 9/11, Al. Solidarności 78A, oraz Al. Solidarności 78.
- Projekt Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 9/2016 Rady Osiedla nr I w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wystąpienia z interpelacją do Zarządu Dzielnicy Śródmieście w sprawie wystąpienia do Zarządu Dzielnicy w sprawie wykonywania przez ZGN obowiązków właścicielskich.
- Projekt Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 10/2016 Rady Osiedla nr I w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wystąpienia z interpelacją do Zarządu Dzielnicy Śródmieście w sprawie wystąpienia do Zarządu Dzielnicy w sprawie uregulowania problemu parkowania autokarów i busów wokół MHŻP.
- Projekt Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 12/2016 Rady Osiedla nr I w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wystąpienia z interpelacją do Zarządu Dzielnicy Śródmieście w sprawie wystąpienia do Zarządu Dzielnicy w sprawie "dzikiego" parkowania samochodów na terenie Osiedla.
- Projekt Uchwały Rady Dzielnicy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 14/2016 Rady Osiedla nr I w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wystąpienia z interpelacją do Zarządu Dzielnicy Śródmieście w sprawie wystąpienia do Zarządu Dzielnicy w sprawie uchwał RO Nr I o nr-ach 8/2016, 9/2016, 10/2016, 12/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.

Szczegóły na stronie:
http://srodmiescie.warszawa.pl/strona-75-sesje.html

 


13 grudnia odbyło się spotkanie dotyczące Kart Muranowa. W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 mieszkańców. Opracowany został wstępny zarys prac nad wprowadzeniem i promocją Kart Muranowa. Następne spotkanie za 2 tygodnie w Stacji Muranów.

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ?

Jak zgłaszać wnioski przed opracowaniem planu ?
Zarząd Osiedla MURANÓW zaprasza mieszkańców MURANOWA
zainteresowanych zagospodarowaniem naszego Osiedla

na spotkanie z architektem-urbanistą pracownikiem Urzędu Dzielnicy Śródmieście

w czwartek 17 listopada o godz. 18.00
do siedziby rady (Nowolipie 9/11)

a w sobotę 19 listopada od 11.00 do 13.00
w siedzibie rady będzie można napisać lub skonsultować wniosek do planu.

ZAPRASZAMY zainteresowanych mieszkańców !II spotkanie z psim behawiorystą oraz lekarzem weterynarii 
z cyklu
CO MÓWI TWÓJ PIES


Od wygaśnięcia kadencji Rady Osiedla w czerwcu 2015 r. urzędował Zarząd Osiedla kadencji 2011-2015 w składzie:


Sławomir Rzysko - Przewodniczący Zarządu
Ryszard Krzysztofowicz - z-ca Przewodniczącego Zarządu
Bożena Walkowiak - Członek Zarządu3 września 2016
Piknik Sąsiedzki
Zarząd i Rada Dzielnicy oraz Zarząd Osiedla
serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na bezpłatny koncert "Warszawskie Dzieci - Pieśni Powstania Warszawskiego" do Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. A. Tymowskiego, ul. Świętojerska 12a w dniu 1 sierpnia o godzinie 17.00.


Ogłoszenie Dzielnicowej Komisji Wyborczej
o wynikach wyborów z 5 czerwca 2016 r. do Rady Osiedla nr 1 (Osiedle Muranów)

Rada Osiedla Kadencji 2011 - 2015

Blanka Brzozowska Przewodnicząca Rady
Anna Kabir

 zrezygnowała z członkostwa
w Radzie Osiedla


Sławomir Rzysko Przewodniczący Zarządu
Ryszard Krzysztofowicz V-ce Przewodniczący
Edyta Olędzka Członek Zarządu
Urszula Pierścieniak Członek Zarządu
Bożena Walkowiak Członek Zarządu

Wiesław Marian Aleksandrowicz Członek Rady
Iwona Czarnecka Członek Rady
Barbara Hankus Członek Rady
Marcin Jedliński Członek Rady
Marek Kupidurski Członek Rady
Krystyna Maciaszek Członek Rady
Jerzy Malicki Członek Rady
   

Zarząd Osiedla Muranów informuje
Zgodnie z obowiązującym Statutem Rad Osiedli w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w dniu 15 czerwca 2015 r zakończyła się kadencja Rady Osiedla Muranów.
W związku z tym zgodnie z §11 ust.2 Statutu Zarząd Osiedla pełni swoje obowiązki do czasu wyboru i ukonstytuowania się następnej Rady Osiedla.
Zarząd i Rada Osiedla w I połowie 2015 roku zgłosiły do Rady Dzielnicy Śródmieście informacje o kończącej się kadencji oraz projekt nowelizacji Statutu Rad Osiedli  w Śródmieściu.
Niestety, termin nowych wyborów do rad osiedli został wyznaczony dopiero na sesji Rady Dzielnicy w dniu 10 marca 2016 r.
W tej sytuacji Zarząd Osiedla działający w okrojonym (trzyosobowym składzie) nie był w stanie reagować na wszystkie wnioski i uwagi mieszkańców oraz miał duże trudności aby prowadzić skuteczne interwencje.
Mimo to udało nam się od lipca ub. roku:
1. utrzymać co tygodniowe dyżury członków zarządu
2. utrzymać dyżury Przewodniczącego Rady Dzielnicy - prawnika ( w naszej siedzibie)
3. trzykrotnie zorganizować piknik na Muranowie (na Skwerze Więźniów Politycznych Stalinizmu)
4. reprezentować mieszkańców na sesjach Rady Dzielnicy i w Komisjach Rady Dzielnicy
5. interweniować w najważniejszych dla mieszkańców sprawach
6. reprezentować Osiedle w śródmiejskim Zespole ds. Budżetu Partycypacyjnego
Do czasu powołania nowej rady Zarząd Osiedla będzie dalej starał się działać w interesie mieszkańców i liczy na dalszą sąsiedzką współpracę.26 maja 2016 roku odbył się Muranowski Piknik Sąsiedzki
zdjęcia


Plan Pikniku SąsiedzkiegoDziękujemy Stacji Muranów za użyczenie prądu.


 

IV Spotkanie Forum Wspólnot Mieszkaniowych


W dniu 16 czerwca w siedzibie RO MURANÓW odbyło się IV spotkanie Forum Wspólnot Mieszkaniowych zorganizowane przez Radę Osiedla oraz Zarządy WM Karmelicka 17A i Marszałkowska 68/70 . Oprócz przedstawicieli Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych w spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Dzielnicy Śródmieście radny Michał Sas oraz radna Dzielnicy Wola ze Stow. Wola Zmian Aneta Skubida a także przedstawiciele Stowarzyszeń Mieszkańców "Grunt To Warszawa" i MURANO.
Zebrani przyjęli i podpisali tekst PROTESTU/LISTU OTWARTEGO w sprawie organizacji tzw. "konsultacji społecznych" w sprawach ISTOTNYCH dla mieszkańców, do których dopuszczane są NGO-sy a nie najbardziej zainteresowani, czyli mieszkańcy, Zarządy Wspólnot i Spółdzielni czy właściciele domków.

Podpisany PROTEST/LIST OTWARTY zostanie złożony na posiedzeniu Radzie Pożytku Publicznego a do 20 czerwca przekazany adresatom.
Rada Dzielnicy Śródmieście na swojej sesji w dniu 23 czerwca również ma przygotować swoje stanowisko w sprawie konsultacji społecznych zainspirowane dokumentem ze spotkania Forum.

Protest/List otwarty


18 maja 2015 r. w siedzibie Rady Osiedla

odbyło się spotkanie mieszkańców Muranowa i Mirowa z przedstawicielami służb porządkowych (SM i Policji). Inicjatorem spotkania był Kierownik Delegatury BB i Zarz.Kryzysowego w Dzielnicy Śródmieście Pan Wojciech Poletyłło. Oprócz przedstawicieli Rady Osiedla Sławomira Rzysko oraz Ryszarda Krzysztofowicza w spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Radzie Dzielnicy Śródmieście Pan Radny Aleksander Ferens.

Pomimo rozplakatowania zaproszeń oraz przesłania informacji do muranowskich wspólnot,  frekwencja mieszkańców niestety nie dopisała. Przybyło zaledwie kilkunastu mieszkańców. Spotkanie dotyczyło problemów bezpieczeństwa w muranowskiej części Środmieścia. Podstawowym problemem zgłaszanym przez mieszkańców jest brak obecności patroli służb porządkowych w okolicach Ośrodka Przeciwdziałania Uzależnieniom na ulicy Dzielnej w godzinach wydawania pacjentom środków odwykowych, które mają również skutki uboczne. Środki te są wydawane w określonych godzinach i łatwo jest w tym czasie "dopilnować" wychodzących z ośrodka pensjonariuszy. Drugim zgłaszanym problemem było "malowanie" świeżo odnowionych ścian przez osobników (i firmy) manifestujących w ten sposób swoje sympatie i antypatie.

Dużym problemem dla mieszkańców jest masowe parkowanie autokarów wokół MHŻP z permanentnym naruszaniem dopuszczalnego czasu postoju (15 minut) i przy całkowitym braku reakcji Straży Miejskiej i Policji. Dodatkowo zgłaszane były problemy związane z organizacją ruchu (ul.Karmelicka), przejściami dla pieszych (Al.Solidarności), parkowanie na podwórkach i drogach wewnętrznych przez tzw."gości", oraz utrzymanie porządku w miejscach, gdzie zbierają się "plenerowi konsumenci" napojów alkoholowych (ul.Dzika).

Przedstawiciele SM, Policji oraz BBiZK odnotowali zgłaszane problemy i obiecali działania w kierunku dalszego poprawiania stanu bezpieczeństwa na terenie Muranowa. Niestety przybyli nie usłyszeli w zasadzie żadnych konkretów, poza informacją, że Dzielnica zakupiła kilkanaście mobilnych kamer, za pomocą których mogą być monitorowane najbardziej newralgiczne punkty w Śródmieściu. Nie wiadomo tylko, czy dotyczyć to będzie Muranowa a w szczególności otoczenia MHŻP i Ośrodka Przeciwdziałania Uzależnieniom na ul.Dzielnej.


7 kwietnia 2015 - posiedzenie Rady Osiedla

W dniu 7 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Osiedla Muranów.
Na posiedzenie przybyli:
Edyta Olędzka, Bożena Walkowiak, Sławomir Rzysko i Ryszard Krzysztofowicz.
Z uwagi na brak
kworum nie podjęto żadnych uchwał a posiedzenie rady zostało przekształcone w posiedzenie Zarządu.

Zarząd podjął decyzje o :
- poparciu wystąpienia Fundacji ARMENIAN o dzierżawę lokalu NA KULTURĘ i działalność statutową. Zarząd zdecydował, że wystąpi do Rady Dzielnicy z wnioskiem o dzierżawę takiego lokalu na terenie Osiedla MURANÓW;
- złożeniu do Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gosp.Komunalnej Rady Dzielnicy oraz do Zarządu dzielnicy i Zarządu Dróg Miejskich w W-wie wniosku (wraz ze stanowiskiem Komisji Ładu Przestrzennego RD poprzedniej kadencji) o wprowadzenie ZAKAZU wjazdu pojazdów powyżej 3,5 T w okolice Muzeum Historii Żydów Polskich. Do wniosku dołączone jest ponad 150 podpisów mieszkańców osiedla.
- złożeniu do Rady Dzielnicy Śródmieście wniosku o nadanie nazwy Skwer im Szpitala Ewangelickiego placykowi między budynkami Nowolipie 9/11, Karmelicka 2, 2A, 2B oraz Al.Solidarności 78 i 78A. Wniosek poparli mieszkańcy, Zarządy sąsiadujących wspólnot oraz BELGRAVIA Sp. z o.o.


Notatka z wstępnych konsultacji w sprawie
Rewitalizacji Skweru im. WPS


W środę 17 lutego 2015 roku
w Siedzibie Rady Osiedla, odbyło się
II spotkanie Forum Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych.


 

9 stycznia 2015 - spotkanie z poezją i piosenką>
 
Zdjęcia znajdują się w Galerii.

12 grudnia 2014 roku odbyło się grudniowe spotkanie z poezją i piosenką.W dniu 14 listopada 2014 roku,
odbyło się listopadowe spotkanie z poezją i piosenką.
Październikowy
"Dobry wieczór z poezją i piosenką
"


Zdjęcia ze spotkania znajdują się w Galerii.


W dniu 16 września, w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście,
odbyło się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Komisja wysłuchała wnioskodawcę - przedstawicieli Rady Osiedla oraz przedstawiciela zarządcy terenu, który ma być rewitalizowany - z-cę dyrektora ZGN. Z-ca dyrektora ZGN stwierdził, że ZGN jako zrządzający tym skwerem w imieniu miasta  przekaże teren do dyspozycji ZTP.

Po przekazaniu, ZTP rozpocznie prace mające doprowadzić do rewitalizacji tego terenu. Dyrekcja Zarządu Terenów Publicznych przed rewitalizacją przeprowadzi konsultacje z mieszkańcami. O terminach konsultacji mieszkańcy zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani.

 
Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi dyrektor ZTP przychyliła się do propozycji przekazania terenu i zaproponowanej przez ZTP procedury rewitalizacji skweru.
Komisja wyraziła nadzieję, że nowa Rada Dzielnicy wyłoniona w jesiennych wyborach nadal będzie monitorować tę sprawę.


Parkowanie i organizacja ruchu wokół MHŻP.

Mieszkańcy zgłosili szereg uwag i postulatów dotyczących autokarów przywożących turystów w rejon Muzeum i  parkujących na ulicach Anielewicza, Karmelicka, Lewartowskiego, Zamenhofa. Po burzliwej dyskusji, Komisja przygotowała stanowisko w tej sprawie, które zostało zaakceptowane przez mieszkańców, przedstawicieli ZTP, ZDM, Straży Miejskiej oraz MHŻP. Stanowisko będzie przekazane Zarządowi Dzielnicy. Mieszkańcy będą informowani o dalszym przebiegu prac.

Jednocześnie przypominamy, że posiedzenia wszystkich Komisji Rady Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, odbywają się w Urzędzie Dzielnicy przy ulicy Nowogrodzkiej.

Posiedzenia Rady Osiedla, Zarządu Osiedla oraz wszystkich Komisji Rady Osiedla odbywają się w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Nowolipie 9/11.

Zarząd Osiedla


Światów przenikanie
czyli wrześniowy
"Dobry wieczór z poezją i piosenką"


Zdjęcia ze spotkania znajdują się w Galerii.


Nowa siłownia plenerowa na Muranowie.

W rejonie skrzyżowania Anielewicza i Karmelickiej, na tzw. "Psim polu", powstała siłownia plenerowa. Siłownia cieszy się sporą popularnością i każdego pogodnego dnia, mieszkańcy korzystają ze sprzętu treningowego.