Komisje

Nowe Komisje zostaną powołane przez Radę po jej ukonstytuowaniu się.

Komisja d/s zagospodarowania przestrzennego terenu


Komisja d/s utrzymania bezpieczeństwa i porządku publ.

 

Komisja d/s ochrony środowiska środowiska, utrzymania terenów zielonych
 


Komisja d/s kultury, kontaktów z placówkami oświaty i organizacjami
pozarządowymi

 


Komisja d/s pomocy sąsiedzkiej i aktywizacji


 
 

Kontakt z Radą OsiedlaBlanka Brzozowska-Jasińska Przewodnicząca Rady
Sławomir Rzysko Z-ca Przewodniczącej

Blanka Brzozowska-Jasińska Przewodnicząca Zarządu
Sławomir Rzysko Z-ca Przewodniczącej
D Członek Zarządu
A Członek Zarządu
E Członek Zarządu

  Członek Rady
a Członek Rady
a Członek Rady
a Członek Rady
a Członek Rady
a Członek Rady
a Członek Rady
a Członek Rady
a Członek Rady


Dyżury Rady Osiedla

 
Do końca miesiąca dyżury są odwołane.

W sprawach pilnych możliwe są spotkania z członkami Rady w indywidualnie uzgodnionych terminach.

e-mail: