Komisje

Nowe Komisje zostaną powołane przez Radę po jej ukonstytuowaniu się.

Komisja d/s zagospodarowania przestrzennego terenu


Komisja d/s utrzymania bezpieczeństwa i porządku publ.

 

Komisja d/s ochrony środowiska środowiska, utrzymania terenów zielonych
 


Komisja d/s kultury, kontaktów z placówkami oświaty i organizacjami
pozarządowymi

 


Komisja d/s pomocy sąsiedzkiej i aktywizacji


 
 

Kontakt z Radą OsiedlaRyszard Krzysztofowicz Przewodniczący Rady
Blanka Brzozowska-Jasińska Z-ca Przewodniczącego

Ryszard Krzysztofowicz Przewodniczący Zarządu
Sławomir Rzysko Z-ca Przewodniczącego
Dorota Giżycka Członek Zarządu
Aleksandra Rzysko Członek Zarządu
Ewa Wardzyńska Członek Zarządu

Barbara Czajkowska Członek Rady
Agata Jastrzębska Członek Rady
Paulina Konefał Członek Rady
Wojciech Konefał Członek Rady
Anna Miarczyńska Członek Rady
Karolina Nowak-Kułak Członek Rady
Karolina Olszewska-Heimann Członek Rady
Bożena Walkowiak Członek Rady
Eliza Wasilewska Członek Rady


Dyżury Rady Osiedla

 
Zapraszamy na dyżury przedstawicieli Rady Osiedla do naszej siedziby przy ul. Nowolipie 9/11 w każdą środę w  godzinach 18.00 - 20.00.

W sprawach pilnych możliwe są spotkania z członkami Rady w indywidualnie uzgodnionych terminach.

tel.  22 - 110 - 00 - 07   czynny w czasie dyżurów

e-mail: